Zahrady.in

Naše služby ..vše co Vaše zahrada potřebuje!

Kompletní realizace zahrad na klíč

TEMP

Nabízíme kompletní zpracování zahrady, a to od úvodní studie přes projektovou dokumentaci, terénní úpravy až po finální osazení zelení.

Zaměřujeme se především na privátní klientelu. Při realizaci zahrady na klíč volíme vždy individuální přístup ke klientovi.

Můžete si samozřejmě vybrat zda zvolíte dodávku již vzrostlých stromů, založení travnatých ploch výsevem nebo travními drny, automatické zavlažování atd.

Cena realizace zahrady se odvíjí dle konkretních požadavků a je vždy stanovena předem.

Ačkoliv se sídlo naší společnosti nachází v Hradci Králové, naše společnost provadí realizace zahrad na klíč po celé České republice.

 

Automatické závlahové systémy

TEMP

Závlahový systém je tvořen uceleným souborem mnoha komponentů. Mezi základní prvky patří výsuvné postřikovače různých typů a provedení, podzemní plastové trubní rozvody z polyetylénu, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachty, ovládací jednotky, dešťové senzory a ostatního příslušenství.

Pokud zdrojem vody není vodovod, potom je nezbytnou součástí závlahového systému i čerpadlo nebo čerpací stanice.

Závlaha trávníků postřikem se velmi často kombinuje s různými formami mikrozávlahy, uplatňující se především u keřové výsadby, výsadby květin či závlahy záhonů. Tato kombinace různých forem závlahy je běžná, neboť každá plocha má specifické nároky na množství a způsob dodávání vody. Toto je také jedním z hlavních důvodů, proč je celá zavlažovaná plocha vždy rozdělena do několika menších částí (sekcí) s odlišnými nároky na závlahu.

Neopomenutelnou součástí každého závlahového systému je automatické ovládání. Závlaha probíhá zcela samočinně v pravidelně se opakujících cyklech s rozdílnou požadovanou intenzitou, postupně ve všech částech zavlažovaných ploch.

 

Pokládka travních koberců a založení nového trávníku

TEMP

V situaci, kdy není čas na založení trávníku klasickým způsobem, tedy výsevem travních semen, je možno zvolit alternativní cestu, kterou je položení předpěstovaného travního koberce.

Jak se pokládka provádí? Půdu na místě pokládky nejprve upravíme půdní frézou. V další fázi většinou provádíme rozvezení travního substrátu.

Travní substrát je zemina tříděná s pískem a kompostem a používáme ji v případech, že je na pozemku méně kvalitní zemina.

Srolované travní pásy, odříznuté s cca 2-3 cm zeminy, se rozvinou na místě pokládky tak, aby vzájemně přesně navazovaly. Následně se plocha uválcuje a položený trávník se důkladně zalije. Po cca 2 týdnech je trávník zakořeněný a spáry mezi pásy srostlé. Sebelépe založený trávník se neobejde bez pravidelné zálivky. Tu za místo vás spolehlivě zajistí automatický zavlažovací systém.

Setý trávník - levnější, ale pracnější..

Klasický setý trávník je, co se týče úvodní investice, jednoznačně levnější. Podmínkou plného estetického efektu založených trávníků je pravidelná a odborná péče. Nevýhodou je, že trávník se bude zapojovat několik týdnů. Normální zátěž je možná až po několika měsících. Malé semenáčky jsou velmi citlivé na poškození špatným počasím. V létě může dojít k zasychání v důsledku sucha a s ním spojeným nedostatkem vláhy. Problémem mohou být také plevele. Přihnojení může být při výšce 2–3 cm, podpoříme tím růst a odnožování trav.

 

Celoroční údržba zahrad včetně sběru a likvidace

TEMP

Pracujeme ve skupině lidí s bohatými zkušenostmi v oboru. Naše pracovní působiště je směřováno k městům jako jsou Hradec Králové, Pardubice, Trutnov, Náchod, Časlav, Poďebrady, a samozřejmě také jejich okolí.

Zaměřujeme se převážně na privátní sektor, ale výjimkou nejsou ani veřejné zakázky. Zákazníkům nabízíme komplexní zahradnické služby.

Tyto služby obsahují např. stříhání živých plotů, různé zastřihávání a tvarování zeleně, pravidelné sekání trávníku, odplevelování, boj proti plevelu v trávnících, hnojení, hrabaní listí, sběr plodin apod.

 

Realizace BIO a okrasných jezírek

TEMP

Čistá vodní nádrž na každé zahradě, to je sen každého!

Jezírka všech druhů a velikostí zhotovíme z nejkvalitnější fólie.

Jezírka ke koupání – pro dokonalou čistotu vody slouží v jezírku bio nebo kořenový filtr, který je bezúdržbový a pomáhá udržet biorovnováhu ve vodní nádrži (stejné jako čištění vody v přírodě).

Biotopy, okrasná a koupací jezírka, rybníčky, potůčky, kaskády, jímky, jezírka pro Koi kapry, jezírka obřích rozměrů a hloubek, požární nádrže a další vybudujeme dle přání zákazníka.

 

Péče o ovocné stromy, prořezy, kácení a redukce stromů

TEMP

Rádi s Vámi zdarma a nezávazně zkonzultujeme veškeré záležitosti ohledně stromů (osobně, telefonicky nebo elektronicky) a na základě toho Vám doporučíme možnosti péče o stromy.

Řez okrasných i ovocných stromů:
Výchovný řez mladých stromů, udržovací řez dospělých stromů, řez ovocných stromů, řez památných a starých stromů, hlavový řez a další specialní řezy.

Na každé zahradě občas ke kácení musí dojít. Jednou jsou na řadě staré neplodící ovocné dřeviny, jindy letité vzrostlé jehličiny poškozené od vichřice či bouřky.

Zásadní je, že KACENÍ stromů je dovoleno pouze v době vegetačního kliduod 01.10. do 30.03.

 

Pokládky obrubníků různého typu

TEMP

Rozčlenění zahrady na sekce a tvorba cestiček, to jsou hlavní prvky zahradního designu. Zahradní obrubník je určen pro široké spektrum využití hlavně v zahradní architektuře, kde jej lze použít např. pro oddělení dvou od sebe různě užitkových ploch.

Na českém trhu se objevila novinka v podobě tzv. neviditelného obrubníku.

Jedná se o velmi užitečného pomocníka při realizaci zahrad, zakládání nových cest a záhonů nebo oddělování dvou různých ploch.

Neviditelný obrubník je v podstatě kus chytře navrženého, plně tvarovatelného plastu, s jehož pomocí lze za krátkou chvíli vytvarovat jakýkoliv záhon, či oddělit travnatou plochu.

 

Výkopové práce a ostatní terenní úpravy

TEMP

Terénní úpravy jsou stejně důležité jako stavba Vašeho nového domu.

Nesmíme však zapomenout, že na ně musíme myslet už při přípravě terénu ke stavbě a s tím spojenými zemními pracemi.

Úprava terénu by u větších pozemků vždy měla vyjít z návrhu zahradního architekta. Budujeme-li jezírko či bazén, musíme pak začít jimi a opět vzít v úvahu fakt, co s vybagrovaným materiálem.

Vždy je však lepší nechat odvézt přebytečnou podorniční vrstvu až nakonec, kdy vidíme a víme, že už ji nebudeme potřebovat. Máme-li již terén zarovnaný, následuje poslední fáze, vybudování pěšin, kde můžeme, ale také nemusíme použít dlažbu.

Pro trávník je velmi důležitá příprava půdy, jelikož jakékoli větší kamení, cihly či úlomky střešních tašek celý proces budování trávníku zpozdí. Půda nám pak sedá nerovnoměrně a vznikají i nežádoucí hrboly. Terén tedy musíme vyčistit a poté vymodelovat.

Nabízíme výkopové práce pro připojení vody, plynu nebo odpadů a kanalizace (ručne, drážkovč).